Overslaan en naar de inhoud gaan
woekerpolis

Gedupeerden woekerpolis boeken grote overwinning

In de jaren 90 en aan het begin van deze eeuw waren er veel consumenten die een beleggingsverzekering hebben afgesloten. Polishouders legden geld in wat belegd zou worden door verzekeraars. Aan het einde van de looptijd kregen ze een uitkering. De verzekeraars schermden in hun brochures met mooie rendementen. Mensen sloten de polissen af als aanvulling voor hun pensioen, om de hypotheek mee af te betalen of bijvoorbeeld als spaarpotje voor de studie van de kinderen.

Maar de voorgespiegelde rendementen werden meestal niet behaald. Sterker nog, er waren polissen welke minder uitkeerden dan hun inleg. Het bleek dat de verzekeraars hoge kosten in rekening brachten, zonder dat polishouders (en adviseurs) hiervan op de hoogte waren. Zo werden er jaarlijks kosten ingehouden voor het beheer van de polis. Ook werd er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten met hoge premies, zonder dat dat duidelijk was voor de kopers. De kosten werden betaald uit de inleg van de polishouders. Er werd in de praktijk dus veel minder geld belegd dan gedacht. Soms waren de kosten zelfs hoger dan de inleg.

De beleggingsverzekeringen werden in de volksmond dan ook aangeduid als woekerpolissen. Verzekeraars kregen als gevolg hiervan claims van belangenbehartigers, welke gezamenlijk namens gedupeerden de handelswijze van verzekeraars voor de rechter brachten. Recent heeft het gerecht een uitspraak hierover gedaan met betrekking tot polissen van Nationale Nederlanden en AEGON. De uitspraak van de rechter luidde dat hij de handelswijze van hen oneerlijk en in strijd met de goede trouw vond. Een mokerslag voor deze verzekeraars. Bij NN handelt het om circa 700.000 woekerpolissen met een schade van zo’n € 7.500,-- per polis. Verzekeraar ASR (rechtsopvolger van AEGON) heeft inmiddels een akkoord bereikt met diverse belangenbehartigers over compensatie.

Heeft of had u in het verleden een beleggingsverzekering en denkt u dat dit tevens een zogenaamde woekerpolis zou kunnen zijn, dan adviseren wij u om u alsnog aan te melden bij één van de belangenbehartigers zoals bijvoorbeeld Verenging Woekerpolis.nl. Dit is één van de grotere belangbehartigers op dit gebied. U kunt bij hen op de website ook controleren of u een “woekerpolis” heeft of heeft gehad. Als verzekeraars schade moeten vergoeden brengt deze belangenbehartiger 10% van de vergoeding als kosten bij u in rekening. Dit wordt in mindering gebracht op de vergoeding, u hoeft dus vooraf niets te betalen. In sommige gevallen kunt u zich niet meer aanmelden bij een belangenbehartiger. Mocht dit in uw situatie het geval zijn, dan adviseren wij u om u rechtstreeks tot de betreffende verzekeraar te wenden. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van die verzekeraar.