Informatie voor het MKB

Informatie over hypotheken, pensioenen, inkomen, aansprakelijkheid e.d.

Adviesgesprek plannen

Pensioenadvies

Volgens Van Dale is pensioen niet zo moeilijk getuige de definitie die zij er aan geven. De praktijk is echter weerbastiger. Neem alleen al de Pensioenwet , een meer dan 220 artikelen tellende wet met nog eens allerlei aanvullingen in de vorm van Besluiten, Regelen en Beleidsregels. Bovendien raakt de pensioenadviespraktijk diverse andere rechtsgebieden zoals het arbeidsrecht, de loonbelastingwetgeving, de Wet op de Ondernemingsraden, de verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds (Wet Bpf2000), de Wet Gelijke Behandeling en zo kunnen we het rijtje nog wel verder aanvullen.

Voor veel werkgevers onbekend terrein zeker met betrekking tot de relevantie bij pensioen. Maar ook voor accountants, fiscalisten, advocaten en andere professionals die wel eens met de pensioenmaterie te maken krijgen is het geen sinecure. Dit vergt veel expertise op divers terrein en de gevolgen van onjuiste behandeling van vraagstukken op dit gebied worden hierbij vaak onderschat.

Laponder Voortman in Enschede regelt uw pensioen

Het is onze missie om de complexiteit voor u te doorgronden en te vertalen naar heldere communicatie en uitleg. Op deze wijze willen wij een bijdrage leveren aan het begrijpelijk maken en houden van een steeds complexer wordende materie. Heeft u ook een vraagstuk met betrekking tot pensioen? Neem dan eens contact op met onze pensioenadviseurs, zij weten alles over o.a. werknemers pensioen en adviseren u graag. Stuur gerust een email naar info@laponder.nl of bel met onze pensioenadviseur in Enschede op +31 (0)534 356 356.

Heeft u ook een vraagstuk met betrekking tot pensioen? Neem dan eens contact op met onze pensioenconsultants en stuur een email naar info@laponder.nl

Vergelijk de zorgpremies voor het MKB van verschillende aanbieders!

Heeft u ook een vraagstuk met betrekking tot pensioen?