Overslaan en naar de inhoud gaan

Suggestie of klacht

Uw suggestie of klacht

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening of heeft u suggesties voor verbetering? Het continue verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening vinden wij heel belangrijk.

U kunt uw suggesties of klacht doorgeven via e-mail of het webformulier. Ook is het mogelijk uw suggestie of klacht per brief naar ons op te sturen. Zie de contactpagina voor het webformulier en onze contactgegevens.

Om uw klacht op de juiste manier in behandeling te nemen, hebben wij de volgende gegevens van uw nodig:

  • naam
  • adres
  • woonplaats
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • polisnummer
  • soort product
  • omschrijving van de klacht

U ontvangt binnen zeven werkdagen een bevestiging. De inhoudelijke behandeling van de klacht wordt binnen 14 werkdagen afgerond, u ontvangt binnen 21 werkdagen een schriftelijke motivering van het ingenomen standpunt.

Binnen drie maanden nadat u een definitieve reactie heeft gekregen van Laponder Assuradeuren bv, kan u de klacht voorleggen aan de onafhankelijke Ombudsman Financiële Dienstverlening. De ombudsman maakt deel uit van het Kifid en bemiddelt tussen partijen.

Indien het geschil niet door bemiddeling van de Ombudsman tot een bevredigende oplossing is gebracht, is het mogelijk om binnen drie maanden na het advies van Ombudsman, de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie van het Kifid. Uitzonderingen daargelaten, moet dan wel meer dan € 100,- in het geding zijn. De Geschillencommissie doet meestal een bindende uitspraak voor beide partijen. De behandeling van de klacht door de Geschillencommissie kost € 50,- en als het Kifid de klacht ongegrond heeft bevonden, zijn de kosten € 100,-.

Accepteert aanklager de beslissing van de Geschillencommissie niet, dan kan de klacht onder voorwaarden bij de laatste instantie van het Kifid, de Commissie van Beroep, worden ingediend. Meer informatie staat op www.kifid.nl.

Bekijk ook de folder van

Autoriteit Financiële Markten

Contactgegevens van KiFiD

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: (070) 333 89 99
Internet: www.kifid.nl

Denk mee over onze website of dientsverlening

Suggestie of een goed idee?